menu
search
cart
account

Zuo Gui Wan 5:1 Extract(左歸丸-精粉)

Zuo Gui Wan

Item Code:E61820
Unit Size:100 Grams
Login for price
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
26%
Shan Zhu YuCornus officinalis; Fructus
11%
Gou Qi ZiLycium barbarum; Fructus
11%
Lu Jiao JiaoGelatinum Comu Cervi
11%
Gui Ban JiaoColla carapacis et plastrumtestudini
11%
Chao Tu Si Zi Cuscuta chinensis; Semen Praeparata
11%
Huai Shan / Shan YaoDioscorea oppositiflora; Radix
11%
Chuan Niu XiCyathula officinalis; Radix
8%