menu
search
cart
account
Herbal Times® Teapills

Zuo Gui Wan(左歸丸 (100粒))

Item Code:BL3250
Unit Size:100 Pills
Login for price
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
26%
Chao Tu Si Zi Cuscuta chinensis; Semen Praeparata
11%
Gui Ban JiaoColla carapacis et plastrumtestudini
11%
Gou Qi ZiLycium barbarum; Fructus
11%
Lu Jiao JiaoGelatinum Comu Cervi
11%
Shan Zhu YuCornus officinalis; Fructus
11%
Huai Shan / Shan YaoDioscorea oppositiflora; Radix
11%
Chuan Niu XiCyathula officinalis; Radix
8%