menu
search
cart
account
Herbal Times® Teapills

Zuo Gu Shen Jing Yan Wan(坐骨神經炎丸 (100粒))

Item Code:BL3240
Unit Size:100 Pills
Login for price
Xi Xian CaoSiegesbeckia spp.; Herba
15%
Wei Ling XianClematis chinensis; Radix
10%
Qian Jin BoFlemingiae philippinensis; Radix
10%
Tou Gu CaoSperanskia tuberculata; Herba
10%
Zou Ma TaiArdisia gigantifolia; Rhizoma
10%
Ji Xue TengSpatholobus suberectus; Caulis
10%
Jin Ying ZiRosa laevigata; Fructus
10%
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
5%
Qian Nian JianHomalomena occulta; Rhizoma
5%
Chao Tu Si Zi Cuscuta chinensis; Semen Praeparata
5%
Du HuoAngelica pubescens; Radix
5%
Shen Jin CaoLycopodium japonica; Herba
5%