menu
search
cart
account

Yin Chen Hao Tang 5:1 Extract(茵陳蒿湯-精粉)

Yin Chen Hao Tang

Item Code:E61770
Unit Size:100 Grams
Login for price
Mian Yin Chen / Yin Chen HaoArtemisia capillaris; Herba
54.5%
Zhi ZiGardenia jasminoides; Fructus
27.25%
Da HuangRheum spp.; Radix et Rhizoma
18.25%