menu
search
cart
account
Herbal Times® Teapills

Yi Guan Jian Wan(一貫煎丸 (100粒))

Description

* Liver and Kidney Yin Vacuity with Liver Qi Stagnation

Item Code:BL3090
Unit Size:100 Pills
Login for price
Di Huang Rehmannia glutinosa; Radix
25%
Dang Gui Pian Angelica sinensis; Radix
16%
Mai Men DongOphiopogon japonicus; Radix
16%
Gou Qi ZiLycium barbarum; Fructus
16%
Bei Sha ShenGlehnia littoralis; Radix
16%
Chuan Lian ZiMelia toosendan; Fructus
11%