menu
search
cart
account

Xue Fu Zhu Yu Tang 5:1 Extract(血府逐瘀湯-精粉)

Xue Fu Zhu Yu Tang

Item Code:E61755
Unit Size:100 Grams
Login for price
Tao RenPrunus persica; Semen
16%
Di Huang Rehmannia glutinosa; Radix
12%
Dang Gui Pian Angelica sinensis; Radix
12%
Hong HuaCarthamus tinctorius; Flos
12%
Chuan Niu XiCyathula officinalis; Radix
12%
Zhi KeCitrus aurantium; Fructus
8%
Chi ShaoPaeonia rubra; Radix
8%
Jie GengPlatycodon grandiflorum; Radix
6%
Chuan XiongLigusticum chuanxiong; Radix
6%
Chai HuBupleurum chinense; Radix
4%
Ye Gan CaoGlycyrrhiza Uralensis; Radix
4%