menu
search
cart
account

Xiang Sha Liu Jun Zi Ta 5:1 Extract(香砂六君子湯-精粉)

Xiang Sha Liu Jun Zi Ta

Item Code:E61695
Unit Size:100 Grams
Login for price
Bai ZhuAtractylodes macrocephala; Rhizoma
21.51%
Fu Ling Poria cocos; Sclerotium
21.51%
Dang ShenCodonopsis spp.; Radix
10.75%
Jiang Ban Xia Pinellia ternata; Rhiz.cum Zingerber
10.75%
Sha Ren Ren (no shell)Amomum spp.; Fructus
8.6%
Chen PiCitrus reticulata; Pericarpium
8.6%
Mu XiangSaussurea lappa; Radix
7.53%
Ye Gan CaoGlycyrrhiza Uralensis; Radix
7.53%
Da ZaoZiziphus jujuba; Fructus
2.15%
Sheng Jiang -5:1 ExtractZingiber officinale; Rhizoma
1.07%