menu
search
cart
account
Herbal Times® Teapills

Wu Zi Yan Zong Wan(五子衍宗丸 (100粒))

Item Code:BL2840
Unit Size:100 Pills
Login for price
Chao Tu Si Zi Cuscuta chinensis; Semen Praeparata
34.78%
Gou Qi ZiLycium barbarum; Fructus
34.78%
Fu Pen ZiRubus chingii; Fructus
17.39%
Che Qian ZiPlantago spp.; Semen
8.7%
Wu Wei ZiSchisandra chinensis; Fructus
4.35%