menu
search
cart
account

Wu Wei Xiao Du Yin 5:1 Extract(五味消毒飲-精粉)

Wu Wei Xiao Du Yin

Item Code:E61690
Unit Size:100 Grams
Login for price
Pu Gong YingTaraxacum spp.; Herba
35.29%
Jin Yin Hua (HeNan)- Lonicera spp.; Flos
23.53%
Lian QiaoForsythia Suspensa; Fructus
17.71%
Ye Ju HuaChrysanthemum indicum; Flos
11.76%
Zi Hua Di DingViola yedoensis; Herba
11.71%