menu
search
cart
account

Wan Dai Tang 5:1 Extract(完帶湯-精粉)

Wan Dai Tang

Item Code:E61655
Unit Size:100 Grams
Login for price
Bai ZhuAtractylodes macrocephala; Rhizoma
27.78%
Huai Shan / Shan YaoDioscorea oppositiflora; Radix
27.78%
Bai ShaoPaeonia lactiflora; Radix
13.89%
Cang ZhuAtractylodes spp.; Rhizoma
8.33%
Che Qian ZiPlantago spp.; Semen
8.33%
Ren ShenRadix Ginseng
5.56%
Ye Gan CaoGlycyrrhiza Uralensis; Radix
2.78%
Chai HuBupleurum chinense; Radix
1.85%
Chen PiCitrus reticulata; Pericarpium
1.85%
Jing JieSchizonepeta tenuifolia; Herba
1.85%