menu
search
cart
account

Ren Shen Yang Rong Tang 5:1 Extract(人蔘養榮湯-精粉)

Ren Shen Yang Rong Tang

Item Code:E61505
Unit Size:100 Grams
Login for price
Ren ShenRadix Ginseng
9.3%
Dang Gui Pian Angelica sinensis; Radix
9.3%
Zhi Ye Gan CaoGlycyrrhiza Uralensis; Radix Praeparata
9.3%
Bai ShaoPaeonia lactiflora; Radix
9.3%
Chen PiCitrus reticulata; Pericarpium
9.3%
Bai ZhuAtractylodes macrocephala; Rhizoma
9.3%
Rou GuiCinnamomum cassia; Ramulus
9.3%
Huang Qi-Zhong HaoAstragalus membranaceus; Radix
9.3%
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
6.98%
Wu Wei ZiSchisandra chinensis; Fructus
6.98%
Fu Ling Poria cocos; Sclerotium
6.98%
Zhi Yuan Zhi Polygala spp.; Radix Praeparata
4.66%