menu
search
cart
account
Herbal Times® Teapills

Qing Qi Hua Tan Wan(清氣化痰丸 (100粒))

Item Code:BL2300
Unit Size:100 Pills
Login for price
Jiang Ban Xia Pinellia ternata; Rhiz.cum Zingerber
15%
Zhi Nan Xing Arisaema consanguineum; Radix Praeparata
15%
Zhi ShiCitrus auranatium immaturus; Fructus
10%
Sheng Jiang -5:1 ExtractZingiber officinale; Rhizoma
10%
Fu Ling Poria cocos; Sclerotium
10%
Ku Xing RenArmeniacae amarum; Semen
10%
Gua Lou RenTrichosanthes kirilowii; Semen
10%
Huang Qin PianScutellaria baicalensis; Radix
10%
Chen PiCitrus reticulata; Pericarpium
10%