menu
search
cart
account

Bu Gu Zhi/Po Gu Zi -5:1 Extract(補骨脂/破固紙-精粉)

Psoralea corylifolia; Fructus

Psoralea Fruit

Item Code:E54535
Unit Size:100 Grams
Login for price