menu
search
cart
account

Liu Wei Di Huang Tang 5:1 Extract(六味地黃湯-精粉)

Liu Wei Di Huang Tang

Item Code:E61390
Unit Size:100 Grams
Login for price
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
32%
Shan Zhu YuCornus officinalis; Fructus
16%
Huai Shan / Shan YaoDioscorea oppositiflora; Radix
16%
Fu Ling Poria cocos; Sclerotium
12%
Mu Dan PiPaeonia suffruticosa; Cortex
12%
Ze XieAlismatis orientalis; Rhizoma
12%