menu
search
cart
account

Jin Gui Shen Qi Tang 5:1 Extract(金匱腎氣湯精粉)

Jin Gui Shen Qi Tang

Item Code:E61340
Unit Size:100 Grams
Login for price
Fu Ling Poria cocos; Sclerotium
16%
Huai Shan / Shan YaoDioscorea oppositiflora; Radix
16%
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
16%
Ze XieAlismatis orientalis; Rhizoma
12%
Mu Dan PiPaeonia suffruticosa; Cortex
12%
Shan Zhu YuCornus officinalis; Fructus
12%
Zhi Hei Fu Pian Aconitum carmichaelii; Radix
8%
Rou GuiCinnamomum cassia; Ramulus
8%