menu
search
cart
account

Hai Zao Yu Hu Tang 5:1 Extract(海藻玉壺湯-精粉)

Hai Zao Yu Hu Tang

Item Code:E61270
Unit Size:100 Grams
Login for price
Hai ZaoSargassum
11%
Chuan XiongLigusticum chuanxiong; Radix
11%
Kun BuEcklonia kurome; Thallas
11%
Dang Gui Pian Angelica sinensis; Radix
11%
Jiang Ban Xia Pinellia ternata; Rhiz.cum Zingerber
11%
Qing PiCitrus reticulata immaturus; Pericar
9.75%
Du HuoAngelica pubescens; Radix
9.75%
Chen PiCitrus reticulata; Pericarpium
7.25%
Lian QiaoForsythia Suspensa; Fructus
7.25%
Zhe Bei MuFritillaria thunbergii; Bulbus
7.25%
Ye Gan CaoGlycyrrhiza Uralensis; Radix
3.75%