menu
search
cart
account

Gui Pi Tang 5:1 Extract(歸脾湯-精粉)

Gui Pi Tang

Item Code:E61260
Unit Size:100 Grams
Login for price
Bai ZhuAtractylodes macrocephala; Rhizoma
14%
Long Yan RouDimocarpus longan; Arillus
14%
Dang Gui Pian Angelica sinensis; Radix
14%
Fu Ling Poria cocos; Sclerotium
14%
Zhi Yuan Zhi Polygala spp.; Radix Praeparata
14%
Dang ShenCodonopsis spp.; Radix
7%
Huang Qi-Zhong HaoAstragalus membranaceus; Radix
7%
Suan Zao RenZiziphus Jujuba Spinosae; Semen
7%
Da ZaoZiziphus jujuba; Fructus
3%
Ye Gan CaoGlycyrrhiza Uralensis; Radix
3%
Mu XiangSaussurea lappa; Radix
3%