menu
search
cart
account
Herbal Times® Teapills

Du Zhong Bu Tian Wan(杜仲補天丸 (100粒))

Item Code:BL1540
Unit Size:100 Pills
Login for price
Bai ZhuAtractylodes macrocephala; Rhizoma
7.38%
Dang ShenCodonopsis spp.; Radix
7.38%
Huai Shan / Shan YaoDioscorea oppositiflora; Radix
7.38%
Gou Qi ZiLycium barbarum; Fructus
7.38%
Du Zhong (Small)Eucommia ulmoides; Cortex
7.38%
Fu Ling Poria cocos; Sclerotium
7.38%
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
7.38%
Huang Qi-Zhong HaoAstragalus membranaceus; Radix
7.38%
Ze XieAlismatis orientalis; Rhizoma
3.69%
Hong Lian Zi Nelumbo nucifera; Semen
3.69%
Zhi Yuan Zhi Polygala spp.; Radix Praeparata
3.69%
Mu Dan PiPaeonia suffruticosa; Cortex
3.69%
Bai ShaoPaeonia lactiflora; Radix
3.69%
Ye Gan CaoGlycyrrhiza Uralensis; Radix
3.69%
Dang Gui Pian Angelica sinensis; Radix
3.69%
Chao Tu Si Zi Cuscuta chinensis; Semen Praeparata
3.69%
Yang Huo Ye / Yin YangEpimedium spp.; Herba
3.31%
Sha Ren Ren (no shell)Amomum spp.; Fructus
1.85%
Chen PiCitrus reticulata; Pericarpium
1.85%
Nu Zhen ZiLigustrum lucidum; Fructus
1.66%
Jin Ying ZiRosa laevigata; Fructus
1.66%
Shan Zhu YuCornus officinalis; Fructus
0.37%
Bai Zi RenPlatycladus orientalis; Semen
0.37%
Ba Ji TianMorinda officinalis; Radix
0.37%