Jade Dragon® Classical Formulas

Calm Liver Wind

天麻鉤藤丸Tian Ma Gou Teng Wan
Description

Dispels Liver Wind stirring internally.

Item Code:JD2650
Unit Size:200 Pills
Log in for price
Tian MaGastrodia elata; Rhizoma
10%
Sang Ji ShengTaxillus chinensis; Herba
10%
Yi Mu CaoLeonurus heterophyllus; Herba
10%
Du Zhong (Small)Eucommia ulmoides; Cortex
10%
Shou Wu Teng / Ye Jiao TengPolygonum multiflorum; Caulis
10%
Chuan Niu XiCyathula officinalis; Radix
10%
Gou TengUncaria spp.; Ramulus
10%
Huang Qin PianScutellaria baicalensis; Radix
10%
Zhi ZiGardenia jasminoides; Fructus
6.67%
Shi Jue MingConcha Haliotidis
6.67%
Fu Ling (Kuai)Poria cocos; Sclerotium
6.67%