Herbal Times® Teapills

Bu Xue Tiao Jing Wan

補血調經丸 (100粒)
Description

* Blood Vacuity Menstrual Pain

Item Code:BL1300
Unit Size:100 Pills
Log in for price
Yi Mu CaoLeonurus heterophyllus; Herba
28.6%
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
28.6%
Dang Gui Pian Angelica sinensis; Radix
28.6%
Bai ShaoPaeonia lactiflora; Radix
7.1%
Chuan XiongLigusticum chuanxiong; Radix
7.1%