Home » Products » Bulk Herbs » Bai Zhu - chao

Item Code: 011061
Unit Size: 1lb.

nuherbs® Herbs

Bai Zhu - chao (Stir-fried Bai-zhu Atractylodes Rhizome)

Stir-fried / Atractylodes macrocephala; Rhizoma Praep

 

 

 

Suggested Products

nuherbs® Lab Tested - Bai Zhu - chao (Stir-fried Bai-zhu Atractylodes Rhizome)
Atractylodes macrocephala; Rhizoma Praep