Home » Products » Herbal Times Teapills » Zhi Gan Cao Wan

Item Code: BL3223
Unit Size: 100 Pills

Herbal Times® Teapills

Zhi Gan Cao Wan (Zhi Gan Cao Wan)

(炙甘草丸)

 

 

 

Ingredients

Di Huang - sheng (Rehmannia Root - Raw)
Rehmannia glutinosa; Radix
40.00%
Gan Cao - zhi (Licorice Root - honey fried)
Glycyrrhiza spp.; Radix Praeparata
10.00%
Da Zao (Jujube - Black)
Ziziphus jujuba; Fructus
8.00%
Gui Zhi (Cassia Twig)
Cinnamomum cassia; Ramulus
8.00%
Hu Ma Ren / Ya Ma Zi (Flax Seed)
Linum usitatissimum; Semen
8.00%
Mai Men Dong (Ophiopogon Root Tuber)
Ophiopogon japonicus; Radix
8.00%
Sheng Jiang (Fresh Ginger)
Zingiber officinale; Rhizoma
8.00%
E Jiao (Ass-hide Glue)
Equus Asinus Linnaeus
5.00%
Ren Shen (Ginseng)
Radix Ginseng
5.00%