Home » Products » Herbal Times Teapills » Tian Ma Gou Teng Wan

Item Code: BM2650
Unit Size: 360 Pills

Herbal Times® Teapills

Tian Ma Gou Teng Wan (Tian Ma Gou Teng Wan)

((大)天麻鉤藤丸)

 

 

 

Ingredients

Chuan Niu Xi (Cyathula Root)
Cyathula officinalis; Radix
10.00%
Du Zhong (Eucommia Bark)
Eucommia ulmoides; Cortex
10.00%
Gou Teng (Uncaria Stem With Hooks)
Uncaria spp.; Ramulus
10.00%
Huang Qin (Chinese Skullcap Root)
Scutellaria baicalensis; Radix
10.00%
Sang Ji Sheng (Mulberry Mistletoe)
Taxillus chinensis; Herba
10.00%
Shou Wu Teng / Ye Jiao Teng (Fo-ti Stem)
Polygonum multiflorum; Caulis
10.00%
Tian Ma (Gastrodia Rhizome)
Gastrodia elata; Rhizoma
10.00%
Yi Mu Cao (Chinese Motherwort Herb)
Leonurus heterophyllus; Herba
10.00%
Fu Ling - Kuai (Poria; Hoelen; Tuckahoe)
Poria cocos; Sclerotium
6.67%
Shi Jue Ming (Abalone Shell)
Concha Haliotidis
6.67%
Zhi Zi (Gardenia Fruit)
Gardenia jasminoides; Fructus
6.67%

Suggested Products

Herbal Times® Teapills - Tian Ma Gou Teng Wan (Tian Ma Gou Teng Wan)
Jade Dragon® Classical Formulas - Calm Liver Wind (Tian Ma Gou Teng Wan)