Home » Products » Bulk Herbs

nuherbs® Herbs

030070 Wa Leng Zi - chao (Ark Shell - Stir-fried) (瓦楞子 (炒))
Stir-Fried
1lb.
030060 Wa Leng Zi (Ark Shell) (瓦楞子(生))
1lb.
016290 Wang Bu Liu Xing Pi (Vaccaria Rind) (王不留行(皮))
Peel
1lb.
016292 Wang Bu Liu Xing Zi (Vaccaria Seed) (王不留行(子))
Seed
1lb.
014730 Wei Jing / Lu Jing (Phragmites Rhizome) (葦莖/蘆莖)
1lb.
011860 Wei Ling Xian (Chinese Clematis Root) (威靈仙)
1lb.
030560 Wen Ge (Clam Shell) (文蛤)
1lb.
030240 Wu Bei Zi (Gallnut Of Chinese Sumac) (五倍子)
1lb.
013000 Wu Dou (Black Bean) (烏豆)
1lb.
013010 Wu Dou Yi (Black Bean Pod) (烏豆衣)
1lb.
010040 Wu Jia Pi (Acanthopanax Root Bark) (五加皮)
1lb.
012477 Wu Jia Shen Ye (Eleuthero Leaf) (五加參葉)
1lb.
013335 Wu Jiao Long (Gairo Morning Glory) (五爪龍)
1lb.
014110 Wu Mei (Japanese Apricot Fruit) (烏梅)
1lb.
020430 Wu Ming Yi (Wu Ming Yi) (無名異)
1lb.
013095 Wu Rong (Maitake) (舞茸)
1lb.
015690 Wu Wei Zi (Schisandra Fruit)
1lb.
013560 Wu Yao (Lindera Root) (烏藥)
1lb.
012710 Wu Zhu Yu (Evodia Fruit)
1lb.
015800 Xi Xian Cao (St. Paul's Wort / Siegesbec) (豨簽草)
1lb.
010170 Xian He Cao (Agrimony) (仙鶴草/龍芽草)
1lb.
012150 Xian Mao (Curculigo Rhizome) (仙茅)
1lb.
020460 Xian Qiu Shi (Xian Qiu Shi) (鹹秋石)
1lb.
012240 Xiang Fu (Zhi) (Nutgrass Rhizome (Processed))
1lb.
013476 Xiang Gu (Shiitake) (香菇)
1lb.
014610 Xiang Jia Pi (Periploca Sepium Root Bark) (香加皮-外用)
*External Use Only
1lb.
012480 Xiang Ru (Chinese Mosla)
1lb.
012800 Xiao Hui Xiang (Sweet Fennel) (小茴香)
1lb.
011485 Xiao Ji (Small Thistle) (小薊)
1lb.
010657 Xiao Luo Shan (Xiao Luo Shan) (小羅傘)
1lb.
010270 Xie Bai (Long-stamen Onion)
1lb.
013760 Xin Yi Hua (Magnolia Flower)
1lb.
010800 Xing Ren - Nan (Sweet Almond) (南杏(中))
1lb.
012210 Xu Chang Qing / Liao Diao Zhu (Cynanchum Paniculatum Root) (徐長卿/料刁竹)
1lb.
012400 Xu Duan (Sichuan Teasel Root)
1lb.
013320 Xuan Fu Hua (Inula Flower; Elecampane) (旋覆花)
1lb.
020350 Xuan Ming Fen (Mirabilitum) (玄明粉)
1lb.
015711 Xuan Shen (Scrophularia Root)
1lb.
015570 Xue Jie (Dragon's Blood) (血竭)
1lb.
011280 Ya Dan Zi / Ku Shen Zi (Java Brucea Fruit) (鴉膽子/苦參子)
1lb.
015680 Ya Jiao Mu Pi (Ya Jiao Mu Pi) (鴨腳木皮)
1lb.
020340 Ya Xiao (Mirabilite) (牙硝)
1lb.
012040 Yan Hu Suo (Zhi) (Corydalis Yanhusuo Tuber)
1lb.
020010 Yang Qi Shi (Actinolite) (陽起石)
1lb.
010245 Ye He Hua (Dwarf Magnolia flower) (合歡花 (廣東)/夜合花)
1lb.
011540 Ye Ju Hua (Wild Chrysanthemum Flower)
1lb.
030880 Ye Ming Sha (Bat Excrement) (夜明砂)
1lb.
014395 Yi Tang (Maltose) (飴糖)
1lb.
011970 Yi Yi Ren - chao (Coix / Job's-tears Seed - Stir-fried) (薏苡仁-炒)
Stir-fried
1lb.
011960 Yi Yi Ren - sheng (Job's-tears Seed - Raw)
Raw
1lb.
010340 Yi Zhi Ren (Sharp Leaf Galangal Fruit)
1lb.
015950 Yin Chai Hu (Stellaria Root)
1lb.
012510 Yin Yang Huo / Yang Huo Ye (Epimedium) (淫羊藿/羊藿葉)
1lb.
011680 You Pi (Pummelo Peel) (柚皮)
1lb.
011670 You Ye (Pummelo Leaf) (柚葉)
1lb.
012130 Yu Jin (Curcuma Root Tuber) (郁金)
1lb.
015220 Yu Li Ren (Japanese Bush-cherry Seed) (郁李仁)
1lb.
020230 Yu Liang Shi (Limonite) (禹糧石)
1lb.
013870 Yu Mi Xin (Corn Cob) (粟米心)
1lb.
013880 Yu Mi Xu (Corn Silk) (粟米鬚)
1lb.
013180 Yu Xing Cao (Houttuynia)
1lb.
015020 Yu Zhu (Aromatic Solomon's Seal Rhizome)
1lb.
014990 Yuan Zhi - zhi (Polygala Root - Prepared) (遠志-制)
Prepared with Gan Cao
1lb.
015000 Yuan Zhi (Polygala Root)
1 lb
015450 Yue Ji Hua (Chinese Rose) (月季花)
1lb.
020360 Yun Mu Shi (Yun Mu Shi) (云母石)
1lb.
012070 Zang Hong Hua (Tibetan Saffron) (藏紅花(2安士))
Sold by 2 oz
2oz
016070 Zang Qing Guo (Zang Qing Guo) (藏青果)
1lb.
012960 Zao Jiao (Gleditsia Fruit) (皂莢)
1lb.
012970 Zao Jiao Ci (Gleditsia Spine) (皂莢刺)
1lb.
013730 Ze Lan (Shiny Bugleweed)
1lb.
010260 Ze Xie (Asian Water Plantain Rhizome) (澤瀉)
1lb.
011350 Zhang Nao (Camphor) (樟腦-外用)
*External Use Only
1lb.
012840 Zhe Bei Mu (Zhejiang Fritillary Bulb) (浙貝毋)
1lb.
030550 Zhen Zhu (Pearl) (珍珠(一安士))
Sold by 1 oz
1oz
013190 Zhi Ju Zi (Japanese Raisin Tree Fruit) (枳椇子)
1lb.
011745 Zhi Ke - chao (Bitter Orange Fruit - Roasted)
Stir-fried
1lb.
015795 Zhi Ma - Hei (Black Sesame Seed)
1lb.
010460 Zhi Mu (Anemarrhena) (知母)
1lb.
011730 Zhi Shi - chao (Immature Bitter Orange Fruit - Stir-fried)
Stir-fried
1lb.
012880 Zhi Zi (Gardenia Fruit)
1lb.
020480 Zhong Ru Shi (Tubular Stalactites) (鐘乳石)
1lb.
015090 Zhu Ling (Zhu-ling) (豬苓)
1lb.
011240 Zhu Ma Gen (Zhu Ma Gen) (苧麻根)
1lb.
011080 Zhu Ru (Bamboo Shaving)
1lb.
030350 Zi Bei Chi (Zi Bei Chi) (紫貝齒)
1lb.
016320 Zi Hua Di Ding (Tokyo Violet Herb) (紫花地丁)
1lb.
012260 Zi Jin Long / Chuan Shan Qi (Dactylicopnodis Root) (紫金龍/川山七)
1lb.
013405 Zi Jing Pi (Zi Jing Pi) (紫荊皮)
1lb.
020420 Zi Ran Tong (Pyrite) (自然銅)
1lb.
020040 Zi Shi Ying (Fluorite) (紫石英)
1lb.
014580 Zi Su Geng (Perilla Stem) (紫蘇梗)
1lb.
014590 Zi Su Ye (Perilla Leaf) (紫蘇葉)
1lb.
014600 Zi Su Zi (Perilla Fruit)
1lb.
010940 Zi Wan (Tartarian Aster Root)
1lb.
010640 Zou Ma Tai (Giantleaf Ardisia Rhizome) (走馬胎)
1lb.