Home » Products » Lab Tested Herbs

nuherbs® Lab Tested

P16292 Wang Bu Liu Xing Zi (Vaccaria Seed) (王不留行 (子)-驗測)
Seed
1lb
P11860 Wei Ling Xian (Chinese Clematis Root)
1lb
P10040 Wu Jia Pi (Acanthopanax Root Bark)
1lb.
P12475 Wu Jia Shen (Eleuthero Root) (五加蔘-驗測)
1lb
P13335 Wu Jiao Long (Wu Jiao Long)
1lb
P14110 Wu Mei (Japanese Apricot Fruit) (烏梅-驗測)
1lb.
P15690 Wu Wei Zi (Schisandra Fruit) (五味子-驗測)
1lb
P13560 Wu Yao (Lindera Root) (烏藥-驗測)
1lb
P15800 Xi Xian Cao (St. Paul's Wort / Siegesbec)
1lb.
P15210 Xia Ku Cao (Heal All Spike) (夏枯草-驗測)
1lb
P10170 Xian He Cao (Agrimony) (仙鶴草/龍芽草-驗測)
1lb.
P12150 Xian Mao (Curculigo Rhizome)
1lb
P12240 Xiang Fu (Zhi) (Nutgrass Rhizome (Processed)) (香附-驗測)
Processed with vinegar
1lb
P14610 Xiang Jia Pi (Periploca Sepium Root Bark)
*External Use Only
1lb
P12480 Xiang Ru (Chinese Mosla) (香薷-驗測)
1lb.
P12800 Xiao Hui Xiang (Sweet Fennel) (小茴香-驗測)
1lb.
P11485 Xiao Ji (Small Thistle)
1lb.
P10270 Xie Bai (Long-stamen Onion) (薤白-驗測)
1lb
P13760 Xin Yi Hua (Magnolia Flower) (辛夷花-驗測)
1lb
P10780 Xing Ren - Bei / Ku (Apricot Seed) (杏仁(北/苦)-驗測)
with skin
1lb
P12210 Xu Chang Qing / Liao Diao Zhu (Cynanchum Paniculatum Root) (料刁竹/徐長卿-驗測)
1lb
P12400 Xu Duan (Sichuan Teasel Root) (續斷-驗測)
1lb
P13320 Xuan Fu Hua (Inula Flower; Elecampane)
1 lb
P15711 Xuan Shen (Scrophularia Root) (玄參-驗測)
1lb.
P12040 Yan Hu Suo - zhi (Corydalis Yanhusuo Tuber- Prepared) (延胡索(制)-驗測)
Prepared with Vinegar
1lb
P11540 Ye Ju Hua (Wild Chrysanthemum Flower) (野菊花-驗測)
1lb.
P13490 Yi Mu Cao (Chinese Motherwort Herb) (益毋草-驗測)
1lb
P11970 Yi Yi Ren - chao (Coix / Job's-tears Seed - Stir-fried)
Stir-fried
1lb.
P11960 Yi Yi Ren - sheng (Job's-tears Seed - Raw) (薏苡仁-驗測)
Raw
1lb.
P10340 Yi Zhi Ren (Sharp Leaf Galangal Fruit) (益智仁-驗測)
1lb
P15950 Yin Chai Hu (Stellaria Root) (銀柴胡-驗測)
1lb.
P10125 Yu Bai Fu - slices (Typhonium Tuber - Prepared) (禹白附)
Slices
1lb
P12130 Yu Jin (Curcuma Root Tuber) (鬱金-驗測)
1lb
P13180 Yu Xing Cao (Houttuynia) (魚腥草-驗測)
1lb
P15020 Yu Zhu (Aromatic Solomon’s Seal Rhizome) (玉竹-驗測)
1lb
P14990 Yuan Zhi - zhi (Polygala Root - Prepared) (遠志 (甘草制)-驗測)
Prepared with Gan Cao
1lb
P15000 Yuan Zhi (Polygala Root)
Raw
1 lb
P13730 Ze Lan (Shiny Bugleweed) (澤蘭-驗測)
1lb
P10260 Ze Xie (Asian Water Plantain Rhizome) (澤瀉-驗測)
1lb
P12840 Zhe Bei Mu (Zhejiang Fritillary Bulb) (浙貝毋-驗測)
1lb.
P30621 Zhen Zhu Mu (Mother-of-pearl) (珍珠毋-驗測)
1lb.
P30625 Zhen Zhu Mu (Shu) (Mother-of-pearl - cooked)
cooked/calcined
1 lb
P11745 Zhi Ke - chao (Bitter Orange Fruit - Roasted) (枳殼 (炒)-驗測)
Stir-fried
1lb
P15795 Zhi Ma - Hei (Black Sesame Seed) (芝麻(黑)-驗測)
1lb.
P10460 Zhi Mu (Anemarrhena) (知母-驗測)
1lb
P11730 Zhi Shi - chao (Immature Bitter Orange Fruit - Stir-fried) (炒枳實-驗測)
Roasted with wheat bran (wheat husk)
1lb
P13050 Zhi Ye Gan Cao (Wildcrafted Licorice Root - honey fried)
Prepared with Honey
1lb
P12880 Zhi Zi (Gardenia Fruit) (梔子-驗測)
1lb
P15090 Zhu Ling (Zhu-ling) (豬苓-驗測)
1lb
P11080 Zhu Ru (Bamboo Shaving) (竹茹-驗測)
1lb
P13600 Zi Cao - Hong Tiao - True (Arnebia Root) (紫草 (紅條)-驗測)
1lb
P16320 Zi Hua Di Ding (Tokyo Violet Herb)
1lb.
P20040 Zi Shi Ying (Fluorite)
1 lb
P14580 Zi Su Geng (Perilla Stem) (紫蘇梗-驗測)
1lb
P14590 Zi Su Ye (Perilla Leaf)
1lb
P14600 Zi Su Zi (Perilla Fruit) (紫蘇子-驗測)
1lb
P10940 Zi Wan (Tartarian Aster Root) (紫苑-驗測)
1lb