Home » Products » Herbal Times Teapills » Zhi Bai Di Huang Wan

Item Code: BM3190
Unit Size: 360 Pills

Herbal Times® Teapills

Zhi Bai Di Huang Wan (Zhi Bai Di Huang Wan)

((大)知柏地黃丸)

 

 

 

Ingredients

Di Huang - shu (Rehmannia Root - Prepared)
Rehmannia glutinosa; Radix Praep.
28.00%
Huai Shan / Shan Yao (Chinese Yam)
Dioscorea opposita; Rhizoma
14.00%
Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood Fruit)
Cornus officinalis; Fructus
14.00%
Fu Ling - Kuai (Poria; Hoelen; Tuckahoe)
Poria cocos; Sclerotium
10.00%
Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark)
Paeonia suffruticosa; Cortex
10.00%
Ze Xie (Asian Water Plantain Rhizome)
Alismatis orientalis; Rhizoma
10.00%
Huang Bai (Phellodendron Bark)
Phellodendron spp.; Cortex
7.00%
Zhi Mu (Anemarrhena)
Anemarrhena asphodeloides; Rh.
7.00%

Suggested Products

Herbal Times® Teapills - Zhi Bai Di Huang Wan (Zhi Bai Di Huang Wan)
Jade Dragon® Classical Formulas - Menopause / Kidney Yin (Zhi Bai Di Huang Wan)