Home » Products » Herbal Times Teapills » Bu Nao Wan

Item Code: BL1290
Unit Size: 100 Pills

Herbal Times® Teapills

Bu Nao Wan (Bu Nao Wan)

(補腦丸)

 

 

 

Ingredients

Suan Zao Ren (Wild Jujube)
Ziziphus jujuba spinosa; Semen
18.00%
Dang Gui (Chinese Angelica Root)
Angelica sinensis; Radix
12.00%
Hu Tao Ren (Walnut)
Juglans regia
10.00%
Wu Wei Zi (Schisandra Fruit)
Schisandra chinensis; Fructus
10.00%
Bai Zi Ren (Oriental Arborvitae Seed)
Platycladus orientalis; Semen
7.00%
Gou Qi Zi (Wolfberry Fruit; Lycium Fruit)
Lycium barbarum; Fructus
7.00%
Shi Chang Pu (Grass-leaf Sweetflag Rhizome)
Acorus gramineus; Rhizoma
7.00%
Yi Zhi Ren (Sharp Leaf Galangal Fruit)
Alpinia oxyphylla; Fructus
7.00%
Tian Ma (Gastrodia Rhizome)
Gastrodia elata; Rhizoma
5.00%
Tian Zhu Huang (Bamboo Resin - Synthetic)
Bambusa textilis; Resina syntheticum
5.00%
Yuan Zhi - zhi (Polygala Root - Prepared)
Polygala spp.; Radix Praeparata
5.00%
Bai Zhi (Fragrant Angelica Root)
Angelica dahurica; Radix
3.50%
Chuan Xiong (Sichuan Lovage Root)
Ligusticum chuanxiong; Radix
3.50%