Home » Products » Herbal Times Teapills » Chuan Ke Wan

Item Code: BL1355
Unit Size: 100 Pills

Herbal Times® Teapills

Chuan Ke Wan (Chuan Ke Wan)

(喘咳丸)

 

 

 

Ingredients

Pi Pa Ye (Loquat Leaf)
Eriobotrya japonica; Folium
28.00%
Dang Shen (Codonopsis Root)
Codonopsis spp.; Radix
16.00%
Da Zao (Jujube - Black)
Ziziphus jujuba; Fructus
12.00%
Sang Ye (White Mulberry Leaf)
Morus alba; Folium
8.00%
Sheng Jiang (Fresh Ginger)
Zingiber officinale; Rhizoma
8.00%
Chuan Bei Mu (Sichuan Fritillary Bulb)
Fritillaria cirrhosa; Bulbus
6.00%
Xing Ren - Bei / Ku (Apricot Seed)
Armeniaca amarum; Semen
6.00%
Qian Hu (Peucedanum Root)
Peucedanum spp.; Radix
4.00%
Yuan Zhi - zhi (Polygala Root - Prepared)
Polygala spp.; Radix Praeparata
4.00%
Ju Hong Hua (Tangerine Flower)
Citrus tangerina; Flos
2.00%
Kuan Dong Hua (Coltsfoot Flower)
Tussilago farfara; Flos
2.00%
Wu Wei Zi (Schisandra Fruit)
Schisandra chinensis; Fructus
2.00%
Zi Wan (Tartarian Aster Root)
Aster tataricus; Radix
2.00%