Home » Products » Moxa

Moxa

MO1170 Smokeless Moxa Rolls (Smokeless Moxa Rolls) (無煙艾條 (5條))
5 rolls / box
MO1190 Stick-on Mini Moxa Rolls (自粘溫艾粒 (180/粒))
144 / box
MO1140 Tai I Moxa Rolls (太乙艾條 (10條))
10 rolls / box